| Nasze projekty bezpłatnych szkoleń

PROGRAM INDYWIDUALNEGO WSPARCIA ZAKTYWIZOWANI – Projekt skierowany jest do 50 osób biernych zawodowo zamieszkujących woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET (czytaj więcej >>)

PROGRAM INDYWIDUALNEGO WSPARCIA AKTYWNI – Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat (30 Kobiet i 20 Mężczyzn) zam. woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu–tzw. młodzież NEET (czytaj więcej >>)